Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

2017-2018 Öğrenci Servis Araçları Hizmeti Alım İhalesi Duyurusu

2017-2018 Öğrenci Servis Araçları Hizmeti Alım İhalesi Duyurusu
​​


2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Öğrenci Servis Araçları Hizmet Alım İhalesi ile İ​lgili Detaylı Bilgi

​İstanbul Özel Amerikan Lisesi Okul Aile Birliği 28.08.2007 tarih ve 26627 sayılı Resmi Gazete Okul S
ervis Araçları Hizmet Yönetmeliği 7. Maddesine istinaden “2017–2018 Eğitim Öğretim Öğrenci Servis Araçları Hizmeti” alım ihalesi yapacaktır. İhale, tüm isteklilerin başvurularına açık bir şekilde, kapalı zarfta sunulan teknik ve mali tekliflerin İhale Komisyonunca değerlendirilip, gerekli görülmesi halinde belirlenen isteklilerle pazarlık yapılması yöntemiyle yapılacaktır.  


İ
hale dokümanı İstanbul Özel Amerikan Lisesi İdare Ofisi, Kuruçeşme Caddesi No. 87, Arnavutköy, Beşiktaş, İstanbul’da bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, Okul Aile Birliğince onaylı ihale dokümanını satın alması ihaleye katılabilmek ve gerekli standart başvuru formlarını edinebilmek için zorunludur.

İhale dokümanı, ihale tarihinden bir hafta önce
saat 17:30’a kadar, aşağıda belirtilen İstanbul Özel Amerikan Lisesi Okul Aile Birliği’nin banka hesabına, aşağıda belirtilen şatış bedelinin yatırılması ile satın alınabilir. İhale dokümanını satın alan istekliler, aşağıda verilen e-posta başvurup, makbuzlarını ibraz ettikten sonra, diledikleri e-posta adresine ihale dokümanının (başvuru için gerekli formlarda dahil olarak) elektronik posta ile gönderilmesini isteyecekler, bu istem üzerine ihale dokümanı İsteklinin bildirdiği elektronik posta adresine İhale İlgisince gönderilecektir.

İhale dokümanının satış bedeli (varsa vergi dahil): 5000 (Beşbin) TL
İhale dokümanının satış bedelinin yatırılacağı banka hesap no.: Akbank T.A.Ş. Arnavutköy Şubesi (0339) 0047491 (IBAN: TR760004600339888000047491)
 
Son teklif verme tarih ve saati 1 Haziran 2017, 09:30; Komisyonun toplantı tarih ve saati 1 Haziran 2017, 10:00’dur. Email: 

RC_OAB_ServisIhalesi@robcol.k12.tr​​

 
İlgilenenlere duyurulur.
​Okul Aile Birliği

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Okul Servis Araçları Hizmet Sözleşmesi için buraya tıklayın.
 
Yukarı Git